Hoe berekent Solar System Care uw investering in zonnepanelen?

Een belangrijk gegeven bij het berekenen van uw investering is de netto-investering tegenover de opbrengst, op zowel korte als langere termijn. Drie factoren spelen hierbij een rol: de bruto-investering, fiscale voordelen en uw rendement.

Bruto-investering zonnepanelen

De bruto-investering in zonnepalen bestaat uit:

 • Aanschafkosten van het systeem
 • Montagewerkzaamheden
 • Operationele kosten
 • Eventuele realisatie van een netaansluiting
 • Eventuele aanvraag van vergunningen
Bedrijfsinvestering Zonnepanelen

Fiscale regelingen en subsidies voor zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers die zonnepanelen aanschaffen profiteren van verschillende fiscale voordelen en subsidies. Voorbeelden daarvan zijn de kleinschaligheidsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de Stimulering duurzame energie (SDE).

Opbrengsten zonnepanelen

De opbrengsten van uw zonnepanelen hangen af van een aantal factoren:

 • Locatie
 • Oriëntatie van de zonnepanelen
 • Hellingshoek
 • Type zonnepaneel
 • Type omvormer
 • Omgevingsinvloeden
Subsidies zonnepanelen