Privacyverklaring

Privacyverklaring Solar System Care

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over onderstaande punten Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten over welke gegevens wij beschikken, wat wij daar mee doen, hoelang wij deze bewaren, hoe wij deze beveiligen, en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Solar System Care
Solar System Care is gevestigd in Bussum (Noord-Holland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57711348.

Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de diensten van Solar System Care middels het invullen van contactformulieren op onze website, of uitwisselen van visitekaartjes en e-mails beschikken wij over de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen);
  • (indien u een bedrijf heeft) het btw-nummer en KVK-nummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt Solar System Care voor administratieve zaken en natuurlijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

We bewaren uw gegevens tot nader order. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens verwijderen op uw verzoek.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens staan opgeslagen zijn beschermd. Indien (één van) onze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.
Indien u ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen via ons contactformulier.

Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. Echter voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op. Wanneer u een contactformulier invult, gebruiken wij deze gegevens alleen om een reactie te sturen en/of om contact met u op te nemen.

Cookies en soortgelijke technieken

Deze website maakt enkel gebruik van analytische cookies voor het bijhouden van statistieken. Deze bevatten geen privacygevoelige informatie. Het enige dat wordt opgeslagen is via Google analytics zoals: hoeveelheid bezoeken, en welke pagina`s bezocht worden, in volgorde en tijd. Dit alles om inzicht te krijgen van de bezoeken, net als doel de website te verbeteren qua toegankelijkheid.

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen. Wilt u zich toch afmelden voor deze cookies dan kunt u uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.