Installatie informatie

Toegankelijkheid

Aan de kant van uw huis waar werkzaamheden verricht worden hebben wij toegang nodig tot uw tuin, als u die hebt. Mocht u zelf niet thuis zijn, zorg er dan voor dat bijvoorbeeld de tuinpoort open is. Om onze steigers en liften te bouwen hebben wij ruimte nodig bij de gevels. Wilt u dingen die in de weg staan, verwijderen? Denk aan tafels of ander meubilair en fietsen of kliko’s

Stof binnen

Tijdens de werkzaamheden op het dak zal veel stof vrijkomen. Deze stof dringt vaak door het dakbeschot en zal neerstrijken op de verdieping direct onder het dak. Het is dus raadzaam om materialen die gevoelig zijn voor stof daar te verwijderen of af te dekken.

Parkeerplaatsen

Wij zullen de parkeeroverlast tot een minimum proberen te beperken, maar we kunnen er helaas niet omheen dat wij onszelf en de gereedschappen vervoeren met grote bussen en aanhangers. Ook voor de containers en materialen die afgeleverd worden hebben wij parkeerruimte nodig zo dicht mogelijk bij uw huis. Bent u in de gelegenheid deze ruimte bezet te houden voor de start dag, dan zou dat ontzettend fijn zijn.

Steigers en lift

Door het gebruik van steigers en liften kan het zijn dat eventuele doorgangen naar uw huis tijdelijk worden belemmerd. Uiteraard worden alle doorgangen zo veel mogelijk gangbaar gehouden maar voor bijv. kinderwagens of rolstoelen kan dit zeker een probleem vormen. Mocht dit bij u aan de orde zijn, laat het ons dan tijdig weten.

Toiletgebruik of Ecotoilet plaatsen

Wanneer het project naar verwachting niet langer dan twee dagen zal duren, gaan wij er vanuit dat onze monteurs gebruik mogen maken van uw toilet. Mocht dat niet wenselijk zijn, dan kunnen wij ook een Ecotoilet meesturen. Deze moet voor minimaal een week afgenomen worden, de kosten hiervan zijn €250 per week, deze zullen we dan in rekening brengen.

Veiligheid

Wij doen natuurlijk ons best om alles boven te houden, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er iets van het dak of de steiger naar beneden valt. Om die reden is het raadzaam dat u zich zo min mogelijk onder onze werkzaamheden begeeft. Wij begrijpen natuurlijk dat het met name voor jonge kinderen interessant is om te kijken, aan gereedschappen te zitten of ergens in te klimmen, maar onze bouwplaats is geen speelplaats en kan gevaarlijk zijn. Geef dit duidelijk aan bij uw kinderen, als dat voor u van toepassing is. In het algemeen gelden deze regels:

 • Blijf overal vanaf
 • Wanneer u wilt kijken naar onze werkzaamheden, doe dat dan op gepaste afstand.
 • Wanneer u toch onder onze werkzaamheden door moet lopen, laat het ons dan weten zodat we ons werk tijdelijk stil leggen.

Oplevering en facturatie

Wanneer alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal er een oplevering plaatsvinden. Als u vragen hebt over de werkzaamheden, dan kunt u deze direct stellen. Pas na het afronden van de werkzaamheden en de oplevering ontvangt u per mail van ons de systeemdocumentatie en de factuur.

Wij doen natuurlijk ons best om alles boven te houden, maar het kan natuurlijk zo zijn dat er iets van het dak of de steiger naar beneden valt. Om die reden is het raadzaam dat u zich zo min mogelijk onder onze werkzaamheden begeeft. Wij begrijpen natuurlijk dat het met name voor jonge kinderen interessant is om te kijken, aan gereedschappen te zitten of ergens in te klimmen, maar onze bouwplaats is geen speelplaats en kan gevaarlijk zijn. Geef dit duidelijk aan bij uw kinderen, als dat voor u van toepassing is. In het algemeen gelden deze regels:

 • Blijf overal vanaf
 • Wanneer u wilt kijken naar onze werkzaamheden, doe dat dan op gepaste afstand.
 • Wanneer u toch onder onze werkzaamheden door moet lopen, laat het ons dan weten zodat we ons werk tijdelijk stil leggen.

Meterkast/groepenkast

Onze elektricien zal werkzaamheden verrichten in uw groepenkast. Het is hiervoor noodzakelijk dat de groepenkast toegankelijk is. Dat betekent dus dat eventuele planken of opgeslagen spullen verwijderd moeten worden voor aanvang van onze werkzaamheden. Mocht u hier zelf niet toe in staat zijn, dan is dat geen enkel probleem en kunnen wij deze voor u verwijderen. Mocht dit meer dan tien minuten in beslag nemen doordat er sprake is van een constructie die aangepast en of verwijderd moet worden, zullen wij hier meerwerk voor in rekening brengen.

Tijdelijk geen stroom

Om uw PV-systeem aan te sluiten op het stroomnet kan het voorkomen dat de stroom tijdelijk van de gehele woning af moet. Dat zal doorgaans niet langer zijn dan twee uur. Het moment waarop dit plaats zal vinden kunt u bespreken met onze elektricien ter plaatse.

Parkeerplaatsen

Wij zullen de parkeeroverlast tot het minimale proberen te beperken, maar we kunnen er helaas niet omheen dat wij onszelf en de gereedschappen vervoeren met grote bussen en aanhangers. Is parkeren bij u in de straat soms problematisch en bent u in de gelegenheid deze ruimte bezet te houden op de dag dat wij starten, dan zou dat natuurlijk ontzettend fijn zijn.

Steigers en lift

Door het gebruik van steigers en liften kan het zijn dat eventuele doorgangen naar uw huis tijdelijk worden belemmerd. Uiteraard worden alle doorgangen zo veel mogelijk gangbaar gehouden maar voor bijv. kinderwagens of rolstoelen kan dit zeker een probleem vormen. Mocht dit bij u aan de orde zijn, laat het ons dan tijdig weten.

Monitoring

Om het systeem te kunnen monitoren zullen we een verbinding moeten maken met het internet. Hiervoor hebben we een netwerk en een wachtwoord nodig. Zorgt u er voor dat u hiervan de juiste inlogcodes beschikbaar hebt.

Oplevering en facturatie

Wanneer alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal er een oplevering plaatsvinden. Als u vragen hebt over de werkzaamheden, dan kunt u deze direct stellen. Pas na het afronden van de werkzaamheden en de oplevering ontvangt u per mail van ons de systeemdocumentatie en de factuur.

Aanmelden energie leveren bij de Netbeheerder

Om er zeker van te zijn dat de opgewekte stroom gesaldeerd wordt door uw energieleverancier is het van belang dat het systeem wordt aangemeld via Energieleveren.nl. Hier dient u zelf de gegevens van uw systeem in te vullen. Deze gegevens zijn terug te vinden in de systeemdocumentatie of factuur.

Tijdelijk geen stroom

De stroom zal gedurende de werkzaamheden (geheel of grotendeels) uitgeschakeld zijn. Dit betekent dus dat er bijv. ook geen internet is, doordat het modem geen stroom krijgt. Het renoveren van de groepenkast zal gemiddeld vier tot zes uur in beslag nemen.

Toegankelijkheid 

Wij gaan er vanuit dat de groepenkast goed toegankelijk is. Dat betekent dus alle losse materialen en eventueel planken die in de weg zitten verwijderd moeten worden. Mocht u hier zelf niet toe in staat zijn, dan is dat geen enkel probleem en kunnen wij deze voor u verwijderen. Mocht dit meer dan tien minuten in beslag nemen doordat er sprake is van een constructie die aangepast of verwijderd moet worden, dan zullen wij hier meerwerk voor in rekening brengen.

Inbegrepen

 • Vernieuwen van alle componenten
 • Vernieuwen van alle behuizingen
 • Herverdelen van groepen over drie fases (indien sprake is van verzwaring)
 • Oplengen van bekabeling (indien nodig)

Niet inbegrepen

 • Groepsverklaring
 • Nieuwe bekabeling naar eindgroepen
 • Constructieve wijzigingen in de groepenkast

Meerwerk elektricien

 • €55,00 per uur

Oplevering en facturatie

Wanneer alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal er een oplevering plaatsvinden. Als u vragen hebt over de werkzaamheden, dan kunt u deze direct stellen. Pas na het afronden van de werkzaamheden en de oplevering ontvangt u per mail van ons de systeemdocumentatie en de factuur.

Meterkast/groepenkast

Onze elektricien zal werkzaamheden verrichten in uw groepenkast. Het is hiervoor noodzakelijk dat de groepenkast toegankelijk is. Dat betekent dus dat eventuele planken of opgeslagen spullen verwijderd moeten worden voor aanvang van onze werkzaamheden. Mocht u hier zelf niet toe in staat zijn, dan is dat geen enkel probleem en kunnen wij deze voor u verwijderen. Mocht dit meer dan tien minuten in beslag nemen doordat er sprake is van een constructie die aangepast en of verwijderd moet worden, zullen wij hier meerwerk voor in rekening brengen.

Tijdelijk geen stroom

Om uw autolader aan te sluiten op het stroomnet kan het voorkomen dat de stroom tijdelijk van de gehele woning af moet. Dat zal doorgaans niet langer zijn dan twee uur. Het moment waarop dit plaats zal vinden kunt u bespreken met onze elektricien ter plaatse.

Graafwerk

Tenzij anders besproken leveren wij twee meter gratis graafwerk bij installatie. Mocht de afstand die gegraven moet worden langer zijn, dan is dat geen probleem maar hiervoor zullen we extra kosten in rekening brengen.

Wandmodel

In de basisaanbieding (tenzij anders besproken) hebben we een wandmodel autolader aangeboden. Deze zullen we dus aan een wand plaatsen.

Kabellengte

De basiskabel aan de autolader is vijf meter lang.

Extra opties:

 • Laadpaal op sokkel en paal
  € 400,- materiaal en werkuren
 • Laadkabellengte 7,5 meter
  € 100,-
 • Meer dan 2 meter graafwerk
  € 50,- per extra meter
 • Meerwerk door elektricien
  € 55,- per uur